Wie is Triqura?

Het team van Triqura bestaat uit mensen die jarenlang ervaring hebben bij verschillende zorginstellingen en IT bedrijven. Deze  ervaring in combinatie met gedegen vakkennis heeft geleid tot de ontwikkeling van innovatieve producten op het gebied van E-Health.

Wij spreken dezelfde taal en begrijpen als geen ander de specifieke en unieke cultuur in een zorginstelling. Oplossingen bouwen wij in overleg met collega’s uit zorginstellingen, maar natuurlijk betrekken wij in het ontwikkeltraject ook de cliënten. Een combinatie die leidt tot producten die voor en door de zorg zijn gemaakt, met als doel het ondersteunen van behandeltrajecten in de zorg, waarbij zowel de cliënt/patiënt als de behandelaar centraal staan.

Ons streven is dat alle gebruikers van onze systemen en oplossingen ondersteuning, gemak en eenvoud ervaren. Triqura levert apps en portalen die het zorgproces digitaliseren en verder professionaliseren.

 

Wat levert Triqura?

Portalen voor cliënten, behandelaren en verwijzers

Cliëntportaal

Zorginformatie zoals de cliënt dit wil zien, waarbij niet het EPD leidraad is voor het ontwerp van het cliëntportaal, maar cliënt zelf bepaalt welke informatie wordt getoond.

Triageportaal

Het triageren van een cliënt met behulp van een PC of tablet. Triageren op maat; de verwijzer krijgt de juiste mogelijkheden om de cliënt te kunnen screenen.

Verwijsportaal

Een transparant aanmeldproces waarin op elk gewenst moment de actuele status van het zorgproces helder is voor zowel cliënt, verwijzer en zorgorganisatie.

 

Behandelaarportaal

De behandelaar krijgt in dit portaal alle relevante zorginformatie te zien. Deze oplossing laat zich het beste omschrijven als een “EPD light”.

Jeugdcrisis aanmeldpunt portaal

Innovatieve software voor het efficiënt en effectief registreren en afhandelen van een crisisaanmelding.

 

Cliënt- en patiëntgerichte apps in de zorg

 

Registratie apps

Op een eenvoudige wijze bijhouden van dagelijkse gewoonte, en deze op een makkelijke manier uitwisselen met de behandelaar. Triqura levert apps voor stemmingstoornis, eetstoornis, 5G, ADHD, eind 2016 volgt een app voor Depressie. Wij werken er nu aan om de apps in 2017 aan te laten sluiten bij het EPD.

Informatie apps

Een app vergelijkbaar met een elektronische folder over verschillende ziektebeelden en wat uw zorgorganisatie hierin kan betekenen. Deze app richt zich op zowel verwijzer als cliënt.

Zelfregie

Al onze apps ondersteunen de cliënt vanaf de aanmeldfase tot het moment dat de cliënt zelf besluit geen gebruik meer te maken van de app. Wij streven naar een maximale zelfregie bij de cliënt.

 

Zorgplatform

Platform

Hoe gaan wij om met informatie tussen verschillende programma’s en informatie van andere leveranciers? Bekijk op de architectuurplaat op welke manier onze oplossingen met elkaar zijn verbonden.

Nieuws

Spoedhulp Jeugd Twente start 2e fase

De organisaties Ambiq, Aveleijn, TRIAS, De Twentse Zorgcentra, Intermetzo, De Korenschoof, Veilig Thuis Twente, Jarabee, JeugdGGz Dimence, Karakter, Mediant GGZ, hebben samen een centrale toegang in Twente georganiseerd door het Coördinatiepunt Spoedhulp Jeugd Twente op te zetten.

Triqura ontwikkelt samen met de werkgroep produktontwikkeling nieuwe functionaliteiten in het huidige programma. In de zomer van 2016 is de link voor verwijzers gerealiseerd om een crisismelding sneller en eenvoudiger af te kunnen handelen. Ook is de vragenlijst aangevuld met ongeveer 30 nieuwe vragen die tijdens het eerste contact kunnen worden uitgevraagd. Na de zomer volgt de mogelijkheid om consultatievragen te registreren en rapportages aan te bieden.

11 zorginstellingen tekenen convenant

spoedhulpjeugdtwenteSpoedhulpjeugdtwente bestaat nu officieel uit 11 samenwerkende zorginstellingen.

Op 3 juni 2015 is het spoedhulpjeugdtwente convenant ondertekend, deze bekrachtigd de samenwerken binnen de regio betreft de centrale voordeur voor crisismeldingen voor jeugdigen. De bijeenkomst werd goed bezocht, ruim 50 aanwezigen zagen de raad van bestuursleden van 11 deelnemende zorginstellingen het convenant ondertekenen.

Triageportaal Mediant live bij 3 afdelingen

Mediant start bij 3 afdelingen met het triageportaal.

In 2014 is door Mediant en Triqura het triageportaal ontwikkeld. Dit portaal omvat meer dan 1000 vragen die bij een triage kunnen worden gesteld, deze leiden tot een intern verwijsadvies op welke wijze de behandeling verder vorm kan krijgen voor de cliënt. In de afgelopen maanden heeft het triageportaal in pilotvorm gedraaid bij het centrale voordeurteam van Mediant. De pilot is inmiddels afgerond en Mediant heeft het programma bij 3 afdelingen in gebruik genomen.

Deze oplossing, gebaseerd op de DSMIV, ondersteund de behandelaar in de eerste fase van het behandelproces, het triageren van de cliënt. Het programma is zo opgebouwd dat de behandelaar alleen die vragen krijgt welke relevant zijn voor de situatie van de cliënt. Dit werkt niet alleen prettig voor de behandelaar, ook de cliënt profiteert van een vereenvoudiging en versnelling tijdens het triageproces.

Spoedhulpjeugdtwente neemt portaal in gebruik

Spoedhulpjeugdtwente gaat van start.

Op 1 januari 2015 heeft het coördinatiepunt spoedhulpjeugdtwente het nieuwe registratieprogramma van Triqura in gebruik genomen. Dit programma ondersteund het coördinatiepunt bij het aannemen en registreren van een nieuwe jeugdcrisismelding. Daarnaast adviseert het programma naar welk van de 11 aangesloten zorginstellingen de cliënt kan worden verwezen. Hierbij wordt ook inzichtelijk gemaakt hoeveel beschikbare bedden bij een zorgaanbieder aanwezig zijn.

De eerste fase van dit programma is binnen 2 maanden tot stand gekomen door intensieve samenwerking tussen de projectgroep spoedhulpjeugdtwente en de medewerkers van Triqura.

Verwijsportaal beschikbaar

Snel en eenvoudig elektronisch verwijzen, waarbij alle partijen worden geïnformeerd. Deze informatie wordt bij inschrijving meegenomen in het EPD! Bekijk de werking van het Triqura Verwijsportaal hieronder of lees meer over het verwijsportaal op onze website in het onderdeel “Wat levert Triqura?”

Contact

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden die Triqura u kan bieden, vult u dan hieronder uw vraag/bericht in. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. Bellen mag natuurlijk ook.

Stuur een bericht

Uw naam (verplicht)

Uw e-mailadres (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

captcha

Contactinformatie

  • O   085-4016204